about us关于我们

联系我们
当前位置:首页 > 联系我们
中科化学客户服务号
                               QQ:1028 777 160   
                               QQ:2924 516 980


中科化学北京运营中心

联系方式: 郭老师  TEL: 132 6339 8295
                              Email: nobell.guo@zkchemical.com
                 冯老师  TEL: 178 0176 5823
                              Email: Roger.feng@zkchemical.com
中科化学山东运营中心

山东省聊城市东昌府区新纺街51号

联系方式: 许老师   TEL: 131 5382 8593
                              Email: 2924516980@qq.com

         Copyright © 2019 All Reserved 版权所有 中科化学